Koło Łowieckie "SŁONKA"

w Starogardzie Gdańskim

">

Zarząd Koła

W dniu 26.04.2015r. Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego "Słonka" Starogard Gdański wybrało na 5-letnią kadencję Zarząd, w skład którego wchodzą:

Do kompetencji zarządu koła należą wszystkie sprawy koła a w szczególności:

 1. bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;
 2. realizacja budżetu;
 3. opracowanie projektów planów działalności koła;
 4. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;
 5. wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;
 6. zawieranie umów z uwzględnieniem § 53 pkt 12;
 7. przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;
 8. organizowanie i prowadzenie szkoleń;
 9. organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;
 10. powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;
 11. zatrudnianie i zwalnianie oraz powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich, i innych pracowników koła, a także wyznaczanie im zakresu obowiązków;
 12. nakładanie na członków kar porządkowych.
TOP