Koło Łowieckie "SŁONKA"

w Starogardzie Gdańskim

">

Gospodarka

K

oło łowieckie „Słonka” Starogard Gdański prowadzi gospodarkę na dzierżawionym obwodzie nr 217, którego powierzchnia wynosi 4665 ha z czego 1353 ha stanowi obszar leśny.

Koło uprawia poletka o łącznej powierzchni 3,5 ha, które mają za zadanie ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach rolnych oraz zapewnienie bazy pokarmowej w trudnych dla zwierzyny okresach.

Ponadto w okresie zimowym wywożona zostaje karma objętościowa oraz treściwa w ilościach ok. 30 ton do 11 paśników oraz sól do 55 lizawek zlokalizowanych na całym dzierżawionym terenie.

Obwód jest bardzo dobrze zagospodarowany w urządzenia łowieckie ułatwiające wykonywanie polowania. Myśliwi mają do dyspozycji 22 ambony oraz liczne zwyżki, które gwarantują pewny oraz bezpieczny strzał.

4665
22
350
11
55
1353
TOP