Koło Łowieckie "SŁONKA"

w Starogardzie Gdańskim

">

Komisja Rewizyjna

W dniu 26.04.2015r. Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego "Słonka" Starogard Gdański wybrało na 5-letnią kadencję Komisję rewizyjną, w skład której wchodzą:

Ryszard Andrzejewski
Członek komisji
Jerzy
Jakubus
Przewodniczący komisji
Jan
Hinz
Członek komisji

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności zarządu koła;
  2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;
  3. sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;
  4. składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy zarządu koła;
  5. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła;
  6. współpraca z okręgową komisją rewizyjną.
TOP