Koło Łowieckie "SŁONKA"

w Starogardzie Gdańskim

">

Wysokość składek PZŁ na rok 2024.

28 grudnia 2023

 

Dzień dobry, Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku informuje, że składki na rok 2024 wynoszą:

a) składka normalna 100 % – o której mowa w § 124 ust. 1 Statutu PZŁ – na kwotę 400 zł + 43 zł ubezpieczenie
b) składka ulgowa 50 % – o której mowa w § 124 ust. 2 Statutu PZŁ – na kwotę 200 zł + 43 zł ubezpieczenie
§ 124 ust. 2 Statutu PZŁ „Składka ulgowa, w wysokości 50 % składki, o której mowa w ust.1, przysługuje młodzieży uczącej się do 25. roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia z zastrzeżeniem ust. 3”
c) składka ulgowa 25 % – o której mowa w § 124 ust. 3 Statutu PZŁ – na kwotę 100 zł + 43 zł ubezpieczenie
§ 124 ust. 3 Statutu PZŁ „Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80. rok życia przysługuje składka ulgowa w wysokości 25 % składki, o której mowa w ust. 1”

Naliczenie ulgi  - dopiero w chwili ukończenia 70 lub 80 lat, osoba kwalifikuje się do naliczenia ulgi. Z kolei w przypadku młodzieży uczącej się ulga przestaje przysługiwać dopiero w dniu ukończenia 25 lat.
Reasumując, osoby uczące się, które w dniu 31.12.2023 r. mają 24 lata uiszczają ulgową składkę członkowską na rok 2024. Analogicznie, osoby, których wiek na dzień 31.12.2023 r. wynosi 69 lat opłacają pełną składkę członkowską, a ulga o której mowa w § 124 ust. 2 Statutu PZŁ przysługuje im dopiero przy opłacie składki na rok 2025.

Darzbór!
--
Sławomira Plichta
Instruktor
Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku
Powrót
TOP