Koło Łowieckie "SŁONKA"

w Starogardzie Gdańskim

">

Historia

K

oło łowieckie „SŁONKA” Starogard Gdański powstało 23.01.1963r., kiedy to na wniosek pasjonatów łowiectwa: Jarosława Radomskiego, Kazimierza Kulik, Stanisława Wałaszewskiego, Alfonsa Tyda, Romana Lutka, Zbigniewa Wawrowskiego, Edmunda Bartkowiaka, Damazego Lewińskiego oraz Leona Mazurka, Powiatowa Rada Łowiectwa zatwierdziła statut Koła.

Starogardzka „Słonka” prowadzi gospodarkę łowiecką na dzierżawionym obwodzie nr 217 o powierzchni 4665 ha.

Przez wszystkie lata Członkowie Koła poprawiali warunki bytowania zwierzyny i prowadzili racjonalną hodowlę z przestrzeganiem etyki oraz tradycji łowieckiej.

Przez wiele lat łowisko zasiedlane było bażantami, przeprowadzono próbę introdukcji królika oraz reintrodukcji daniela

Tradycją stały się polowania „hubertowskie", po których odbywa się biesiada myśliwska. Miejscem powyższych spotkań jest domek myśliwski, który znajduje się na byłej strzelnicy wojskowej po stacjonującym Pułku Szwoleżerów.

W 2008 r. z okazji obchodów 45-lecia istnienia Koła postawiono Kapliczkę Jezusa Frasobliwego, przy której nowowstępujący myśliwi składają uroczyste ślubowanie.

Myśliwi poza spotkaniami w kniei uczestniczą w treningach strzeleckich, spotkaniach z dziećmi oraz młodzieżą z okolicznych szkół, akcjach sprzątania Świata.

Nasze Koło zawsze było i jest otwarte na ludzi z pasją, którzy swoją działalnością i postawą pragną chronić przyrodę.

TOP